by Media XPRIMM
XPRIMM TV
CAMPANIE SUSTINUTA DE:
      Suport Online Contact
Avocat: ASF anunta masuri mai stricte de cunoastere a clientelei
Dupa BNR, si ASF vine cu masuri mai stricte de cunoastere a clientelei, de formalizare a procedurilor interne si de derulare a evaluarii riscului de spalare a banilor si finantare a terorismului pentru entitatile raportoare pe care le supravegheaza si controleaza, a declarat avocat Cristina TUDORAS, Schoenherr si Asociatii SCA.

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a lansat in dezbatere publica un proiect de regulament pentru completarea Legii pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului si este aplicabil entitatilor raportoare supravegheate si controlate de ASF (Entitatile reglementate).

Conform avocatului, proiectul de Regulament aduce masuri mai stricte de cunoastere a clientelei, de formalizare a procedurilor interne si de derulare a evaluarii riscului de spalare a banilor si finantare a terorismului, ce trebuie luate de catre societatile de asigurare, administratorii de fonduri alternative de investitii, societatile de servicii de investitii financiare, societatile de administrare a investitiilor, societatile de investitii, administratorii de fonduri de pensii private, organismele de plasament colectiv, depozitarii centrali, contrapartile centrale si entitatile care administreaza un loc de tranzactionare.

"Entitatile reglementate vor trebui sa se conformeze prevederilor Regulamentului ASF, astfel cum va fi acesta aprobat in forma finala, pana la data de 17 ianuarie 2020", precizeaza Cristina TUDORAS.

Structura de conducere

Avocatul a aexplicat ca o prima obligatie impusa de ASF adreseaza chiar structura de conducere a Entitatilor reglementate. Entitatile reglementate au obligatia de a desemna un ofiter de conformitate care sa asigure coordonarea si implementarea politicilor si procedurilor interne pentru aplicarea dispozitiilor legale referitoare la prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului. Ofiterul de Conformitate trebuie desemnat in cazul in care entitatea este administrata in sistem unitar, dintre directorii entitatii, activitatea acestuia urmand astfel a fi supravegheata de consiliul de administratie, sau in situatia in care entitatea este administrata in sistem dualist, dintre membrii directoratului entitatii, situandu-se astfel sub supravegherea consiliului de supraveghere al entitatii.

Ofiterul de conformitate, precum si persoanele desemnate cu responsabilitati in aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului trebuie notificate la ASF prin transmiterea documentatiei prevazute de regulamentul privind evaluarea si aprobarea membrilor structurii de conducere si a persoanelor care detin functii-cheie in cadrul entitatilor reglementate de ASF, cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de inceperea exercitarii functiei.

In plus, Entitatile reglementate semnificative au obligatia de a asigura o functie de audit independent care sa testeze periodic politicile, normele interne, mecanismele, sistemele informatice si procedurile de administrare a riscului de spalare a banilor si finantarii terorismului, inclusiv evaluarile de risc si metodologia de realizare si actualizare a acestora, a mai spus avocatul Schoenherr si Asociatii SCA.

Cunoasterea clientelei

"In ce priveste obligatia de cunoastere a clientelei, ASF impune Entitatilor reglementate cerinte mai elaborate. Astfel, vor trebui solicitate scopul si natura relatiei de afaceri derulata, sursa fondurilor ce urmeaza sa fie utilizate in derularea relatiei de afaceri, dar si ocupatia si, dupa caz, numele angajatorului ori natura activitatii proprii in cazul clientilor persoane fizice.

In fiecare caz entitatea reglementata trebuie sa determine, acolo unde este cazul, beneficiarul real al clientului si sa obtina despre acesta informatii precum numele si prenumele, data nasterii, codul numeric personal sau echivalentul acestuia pentru persoanele straine, sau daca este cazul, un alt element unic de identificare similar, seria si numarul actului de identitate si informatii din care sa rezulte factorii de risc specifici acestuia", a afirmat Cristina TUDORAS.

Cadrul de control intern

Fata de procedura standard, Entitatile reglementate au obligatia de a aproba, monitoriza si revizui periodic, cel putin anual sau ori de cate ori este necesar, la nivelul structurii de conducere, politicile, normele interne, mecanismele si procedurile de administrare a riscurilor de spalare a banilor sau finantare a terorismului, precum si metodologia, pe baza evaluarilor proprii de risc.

Conform avocatuluo, Entitatile reglementate trebuie sa aiba implementate si sa furnizeze la cererea ASF urmatoarele proceduri si politici:
 • metodologia de realizare si actualizare a evaluarii de risc de spalare a banilor si finantare a terorismului aferente activitatii desfasurate;
 • evaluarea de risc de spalare a banilor si finantare a terorismului aferenta activitatii desfasurate;
 • politica pentru administrarea si diminuarea riscului de spalare a banilor si finantare a terorismului;
 • normele interne de cunoastere a clientelei;
 • informatii cu privire la clienti si operatiunile efectuate pentru acestia;
 • analizele interne realizate de entitati pentru detectarea tranzactiilor complexe si care au valori neobisnuit de mari sau al tuturor tipurilor neobisnuite de tranzactii care nu au un scop economic, comercial sau legal evident;
 • documentele si corespondenta cuprinzand fundamentarea deciziei de lansare a unor produse sau servicii noi, de furnizare a unor produse sau servicii sau acordarea unor exceptari anumitor clienti, in pofida unei opinii contrare exprimate de persoanele sau structura cu responsabilitati in aplicarea masurilor in domeniul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului;
 • rapoartele privind modul in care entitatea aplica politicile si procedurile de prevenire a spalarii banilor si finantarii terorismului in state terte, la nivelul sucursalelor si al filialelor detinute in proportie majoritara;
 • rapoarte privind modul in care entitatea aplica politicile si procedurile de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului in relatie cu activitatile externalizate;
 • rezultatele testarilor realizate prin procesul independent de auditare;
 • fundamentarea standardelor de desemnare a ofiterului de conformitate;
 • orice alte informatii si documente necesare ASF pentru realizarea supravegherii in domeniu, in forma si termenele precizate in solicitare.
Factori de risc de spalare a banilor si finantare a terorismului

ASF a inclus sub forma de anexa la proiectul de regulament indicatii cu privire la ce factori de risc pot fi relevanti pentru o Entitate reglementata in general. Totodata, ASF a inclus orientari specifice cu privire la aspecte referitoare la factorii de risc si exemple privind masurile de precautie privind clientela pentru (i) societatile de asigurare de viata si de catre intermediarii care asigura distribuirea politelor de asigurare de viata, (ii) societati de investitii financiare si (iii) organisme de plasament colectiv, a mai mentionat avocatul.

Sursa - proiectul Regulamentului privind instituirea masurilor de prevenire si combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului prin intermediul sectoarelor financiare nebancare este disponibil la urmatorul link: https://asfromania.ro/legislatie/consultari-publice/6863-proiect-regulament-instituirea-masurilor-de-prevenire-si-combaterea-spalarii-banilor-si-a-finantarii-terorismului

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Cititi AICI nota de prezentare a proiectului. Propunerile si observatiile pe marginea proiectului de regulament se vor transmite catre reglementari.integrate@asfromania.ro pana la data de 11.11.2019.

TOTUL DESPRE ASIGURARILE DE VIATA

Pe scurt, asigurarile de viata sunt produse financiare oferite de catre companii specializate care ofera, de la caz...

DE CE AM NEVOIE DE O ASIGURARE?

In general companiile de asigurari pun la dispozitia clientilor o multitudine de motive pentru a incheia o polita....

RISCURI ACOPERITE

Principalul risc acoperit de o asigurare de viata este decesul. Cu toate acestea, asigurarile de viata pot...

CE POLITA MI SE POTRIVESTE?

In primul rand trebuie sa decizi daca doresti o asigurare care sa ofere numai protectie (deci fara componenta...

CUM INCHEI O ASIGURARE?

Recomandam parcurgerea urmatorilor pasi: 1. Alegerea unei companii de asigurare sau a unui broker de asigurare...

TIPURI DE PRODUSE

Functie de combinatia de riscuri acoperite si beneficii, exista o larga varietate de produse de asigurare de...

Top stiri Asigurari de Viata